ข้อมูลโรงเรียน ปอวิทยา

ปอวิทยา

ปอวิทยา ป.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Porwittaya school

200 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 053160977

เบอร์โทรศัพท์ : 053160977

เบอร์แฟ็ก : 053160977

เว็บไซต์ : https://admin.porwitthaya.ac.th

เกี่ยวกับปอวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ปอวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 5 14 19
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 7 17 24

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 14 38 2
ป.2 21 19 40 2
ป.3 25 21 46 2
ป.4 22 23 45 2
ป.5 15 19 34 1
ป.6 13 17 30 1
ม.1 21 8 29 1
ม.2 18 18 36 2
ม.3 32 23 55 2
อ.2 24 22 46 2
อ.3 15 26 41 2
รวม 230 210 440 19