โครงการ/กิจกรรม ลูกเสือต้านยาเสพติด

ลูกเสือต้านยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:57:18
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ลูกเสือต้านยาเสพติด
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา
ระหว่างวันที่ :
10/08/2021 - 24/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายนฐากร จำรัส

รูปภาพกิจกรรม