โครงการ/กิจกรรม อบรมการพัฒนาเกณฑ์วิทยฐานะ ว.PA

อบรมการพัฒนาเกณฑ์วิทยฐานะ ว.PA

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:57:02
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมการพัฒนาเกณฑ์วิทยฐานะ ว.PA
หน่วยงาน :
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต4
สถานที่ :
โรงเรียนบรรพตวิทยา
ระหว่างวันที่ :
29/10/2021 - 29/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

รูปภาพกิจกรรม