โครงการ/กิจกรรม อบรมการทำสื่อการสอน

อบรมการทำสื่อการสอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:20:05
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมการทำสื่อการสอน
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานที่ :
ออนไลน์
ระหว่างวันที่ :
16/10/2021 - 24/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางณพิชญา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม