โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมโดยใช้โปรแกรม School Master

รายงานการอบรมโดยใช้โปรแกรม School Master

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:58:09
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมโดยใช้โปรแกรม School Master
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนพรัตน์นารี ชะเต

รูปภาพกิจกรรม