โครงการ/กิจกรรม อบรมโปรแกรม RPG15 School Master

อบรมโปรแกรม RPG15 School Master

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:57:42
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมโปรแกรม RPG15 School Master
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวศิรภัสสร วงค์ชัย

รูปภาพกิจกรรม