โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนน่าอยู่

ห้องเรียนน่าอยู่

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:52:51
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ห้องเรียนน่าอยู่
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา
ระหว่างวันที่ :
01/06/2021 - 31/03/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางบุญญาดา คำบุญ

รูปภาพกิจกรรม