โครงการ/กิจกรรม อมรมพัฒนาบุลากรเรื่อง school master

อมรมพัฒนาบุลากรเรื่อง school master

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:56:38
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อมรมพัฒนาบุลากรเรื่อง school master
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา
ระหว่างวันที่ :
30/10/2021 - 30/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางณพิชญา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม