โครงการ/กิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการแสดงสื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าEF

จัดแสดงนิทรรศการแสดงสื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าEF

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:47:52
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
จัดแสดงนิทรรศการแสดงสื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าEF
หน่วยงาน :
สาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น
สถานที่ :
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
ระหว่างวันที่ :
14/10/2021 - 14/10/2021
รายละเอียด :

จัดแสดงนิทรรศการสื่อพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าและนำเสนอผลงานการดำเนินงานทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัย ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ในการศึกษาดูงาน "การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ตั้งแต่ปฐมวัย" ณ โรงเรียนอนุบาลเวียง

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

รูปภาพกิจกรรม