โครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงาน school Master รปค.15 และศูนย์การเรียนรู้กู่เต้า

ศึกษาดูงาน school Master รปค.15 และศูนย์การเรียนรู้กู่เต้า

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:58:55
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ศึกษาดูงาน school Master รปค.15 และศูนย์การเรียนรู้กู่เต้า
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
โรงเรียน รปค.15 และศูนย์การเรียนรู้กู่เต้า
ระหว่างวันที่ :
25/10/2021 - 26/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสุดารัตน์ สมควร

รูปภาพกิจกรรม