โครงการ/กิจกรรม อบรม Schoolmaster

อบรม Schoolmaster

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:55:11
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรม Schoolmaster
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
30/10/2021 - 30/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจันทร์เพ็ญ ลือชา

รูปภาพกิจกรรม