โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมBig clening day

กิจกรรมBig clening day

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:02:59
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมBig clening day
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา
ระหว่างวันที่ :
28/10/2021 - 28/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

รูปภาพกิจกรรม