โครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา

โครงการศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:06:21
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา
หน่วยงาน :
โรงเรียนปอวิทยา
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
ระหว่างวันที่ :
25/10/2021 - 26/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวประทุมทิพย์ ลือชา

รูปภาพกิจกรรม