โครงการ/กิจกรรม อบรมโปรแกรม school Master

อบรมโปรแกรม school Master

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:11:40
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมโปรแกรม school Master
หน่วยงาน :
้ิสพป เชียงรายเขต 4
สถานที่ :
โรงเรียนปอวิทยา
ระหว่างวันที่ :
01/11/2021 - 01/11/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางดาริกา สิทธิโน

รูปภาพกิจกรรม