การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Tabs

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564

  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนากีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ได้ทำกิจกรรมฝึกสอนและฝึกซ้อมคลินิกกีฬา ส่งเสริมพัฒนาทางด้านกีฬาฟุตบอล กรีฑา ตระกร้อและยิงธนู โดยจะมาฝึกสอนเดือนละครั้ง
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อนุบาล-ม.3 โดยมีครูต่างชาติมาให้ความรู้ทุกวันศุกร์
  • Mou โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ในเรื่องเศษฐกิจพอเพียง และโปรแกรม school master
  • อนุบาล ef โค้ชดิ้ง และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันคริสต์มาส  และวันเด็กแห่งชาติ
  • งานอาคาร บรรยากาศ ปรับปรุงพัฒนา รูปงานอาคาร โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตร โครงการหลวง
  • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนโครงการเกษตรในโรงเรียนปอวิทยา การเลี้ยงไก่ไข่
  •  มูลนิธิไทยสิงคโปรบริจาค100,000บาท ในการปรับปรุงห้องน้ำและอาคารอนุบาล
  • บริษัท คัพฟ่าคอฟฟี่ แม๊คเกอร์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกแฮนด์บอล ตาข่ายฟุตบอล 11 คน ตาข่ายแฮนด์บอล อุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อมฟุตบอล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนปอวิทยา
  • โรงเรียนปอวิทยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โรงเรียนคุณภาพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

        - มีหอพักให้นักเรียนได้อาศัยอยู่ โดยแยกหอพักชายและหอพักหญิง โดยนักเรียนหอพักจะได้รับประทานอาหาร 3 มื้อ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ มีที่นอน เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนหอพัก

        - มีการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาต่าง ๆ เช่น ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ทุนสิรินธร และทุนอื่นๆ    เป็นต้น

        - นักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี

        - นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นป.6 จะได้ดื่มนมโรงเรียนฟรี