ผลงานนักเรียน

Tabs

ผลงานนักเรียน

  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
  • ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันเว็บไซต์ Text Editter ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
  • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2561
  • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันละครตลก ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561และปีการศึกษา 2562
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันวาดภาพระบายสี เด็กบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562