ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนปอวิทยา

200 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 053160977

porwittayapw@gmail.com

200 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00